Pneumologie

Dr. Wills Stuart

Dr. Stuart Wills is pneumoloog sinds 1985. Hij heeft zijn opleiding geneeskunde en specialisatie in de longgeneeskunde volledig in Nederland gedaan. Geneeskunde aan de universiteit van Leiden, de specialisatie pneumonologie in het St. Antoniusziekenhuis te Utrecht. Nadien heeft hij meer dan 25 jaar gewerkt in het Martiniziekenhuis in Groningen waar de longgeneeskunde in alle facetten werd uitgeoefend. Bovendien was hij jaren verantwoordelijk was voor de beademing op de Intensive Care in het Martiniziekenhuis. Door persoonlijke en familieomstandigheden heeft hij Nederland verlaten en 5 jaar in de Caribbean gewerkt. Het academisch ziekenhuis UZA kwam eind 2017 in beeld. In de hoedanigheid van seniorconsultant en staflid was hij verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg op de longafdeling en primair verantwoordelijk voor de niet invasieve beademing. Hij werkt momenteel nog parttime als poliklinisch consulent in AZ Voorkempen te Malle als consulent slaapgeneeskunde. Hij is erg verheugd dat om sinds maart 2024 het consulentschap longgeneeskunde vorm te mogen geven. Voor de algemene pneumonologie heeft hij goede contacten met het Uza indien hospitalisatie of nadere diagnostiek¬† nodig is.

Maak afspraak