Gezondheid is het grootste geschenk, tevredenheid de grootste rijkdom, trouw de beste relatie.

— Het doktershuis

Klinisch onderzoek

Alle medische onderzoek begint met een klinisch onderzoek: zo wordt uw lengte, gewicht en BMI gemeten en kan uw specialist ‘luisteren’ naar uw hart en longen (auscultatie), vergrote schildklier, voelen naar opgezette klieren of ‘knobbeltjes’ in de borst, vergrote organen in buik zoals lever of aorta, gezwelletjes op of onder de huid, liesbreuken, littekenbreuken, enzovoort.


Bloed- en urineonderzoek

Deze testen leveren ons heel wat informatie op over de werking van de nieren en de lever, het cholesterolgehalte, suikerspiegel, bloedziekten zoals leukemie kunnen hierbij uitgesloten worden. Verder kunnen tekenen van prostaatkanker, de werking van de schildklier, maar ook vitaminetekorten en infecties incl. SOA’s, worden nagekeken. In functie van uw individuele gezondheidstoestand kan het natuurlijk aangewezen zijn andere, meer specifieke, bloed- of urineonderzoeken te doen.


Electrocardiogram (ECG)

Het electrocardiogram in rust (ECG) of ‘hartfilmpje’ levert waardevolle informatie op: ritmestoornissen van het hart kunnen uitgesloten worden, verdikking van de hartspier en doorgemaakte infarcten kunnen aan het licht gebracht worden en het kan ook aantonen of er vernauwingen zijn op uw kransslagaders.


Fietstest

De fietstest wordt ook wel ergometrie of inspannings-ECG genoemd. Na het rust-ECG wordt U trapsgewijze verder belast, de weerstand waartegen u fietst wordt elke minuut opgedreven, tot uw hart de frequentie behaalt, die voor uw leeftijd is vooropgesteld. Er wordt elke minuut een ECG genomen van het hart tijdens de verschillende trappen van belasting. Deze test dient vooral om na te gaan of er vernauwingen bestaan op de kransslagaders (coronairen), maar geeft ook een beeld over uw algemene fysieke conditie.


Echocardiografie

De echocardiografie of echo van het hart kan de volgende belangrijke vragen beantwoorden: pompt het hart normaal? Wat is de kracht van het hart? Zijn de verschillende boezems/kamers uitgezet (bv. ig.v. een hartspierziekte of hoge bloeddruk)? Werken de kleppen naar behoren, lekken ze niet, zijn ze niet verkalkt? Is er overdruk op de longen? Zijn er aangeboren hartafwijkingen?


Echo abdomen

Dit is een echo van de buik: de nieren, galwegen, galblaas, lever en de grote slagader in de buik (aorta) kunnen o.a. worden nagekeken. Nierstenen, galstenen, bepaalde kankers of een aankomende slagaderbreuk kunnen zo o.a. worden opgespoord.


Longfunctie onderzoek

Een longfunctie onderzoek meet de capaciteit van uw longen door middel van een blaastest. De resultaten worden vergeleken met mensen van uw leeftijd en gestalte. Beginnende asthma of COPD o.a. kunnen hiermee worden ontdekt.


Oog- of oortesten

Een dipotrie of ‘oogmeting’ is het meten van de benodigde brilsterkte: vergeet uw bril niet mee te nemen. Een ooggboldrukmeting kan een te hoge druk of glaucoom uitsluiten. Een audiometrie of gehooronderzoek geeft een beeld over de ernst van het gehoorverlies en over de soort van het gehoorverlies.


Mammografie en echografie van de borsten

Een dipotrie of ‘oogmeting’ is het meten van de benodigde brilsterkte: vergeet uw bril niet mee te nemen. Een mammografie en/of een echografie van de borsten kan borstkanker in een vroegtijdig stadium detecteren. Naar schatting krijgen 1 op 12 vrouwen vroeg of laat borstkanker en het is de voornaamste doodsoorzaak van vrouwen tussen de 50 en 69 jaar. Men raadt elke vrouw aan om dit onderzoek 1 keer per 2 jaar te laten uitvoeren vanaf 50 jaar. Indien er borstkankers in de familie aanwezig zijn of u een verhoogd risicoprofiel hebt, is het mogelijk dat uw specialist de mammografie reeds vanaf jongere leeftijd of met een hogere frekwentie zal aanbevelen.


Botdensitometrie

Botbreuken zoals heupfracturen kunnen op oudere leeftijd voor belangrijke complicaties zorgen en zijn zelfs een belangrijke oorzaak van overlijden op hogere leeftijd. Dit kan gelukkig voor een groot deel vermeden worden door preventieve en therapeutische maatregelen igv ‘verzwakt bot’ of osteoporose. Met behulp van een botensitometrie of ‘botmeting’ kunnen we de dichtheid van de botten vaststellen en de graad van botontkalking (osteopenie tot osteoporose) bepalen. Zo kijkt uw specialist na of u in aanmerking komt voor (terugbetaling van) botondersteunende medicatie om botbreuken in de toekomst te vermijden.


Scannen van vetpercentage en verdeling in het lichaam

Met behulp van dit onderzoek kan het vetpercentage en de vetverdeling in uw lichaam bepaald worden. Dit kan een nuttige tool zijn om onder begeleiding van onze diëtist de effecten van de verandering van uw levensstijl te evalueren en bij te stellen.


Gastroscopie

Tijdens een gastroscopie wordt met een camera in de maag gekeken onder lichte verdoving. Hiermee kan uw specialist o.a. maag- of slokdarmontstekingen, -zweren of -kankers opsporen.


Coloscopie

Tijdens een coloscopie wordt met een camera in de dikke darm gekeken onder lichte verdoving. Darmkanker behoort immers tot de top 3 meest voorkomende kankers bij mannen én vrouwen en begint meestal met kleine poliepen die weggenomen kunnen worden voordat ze ontaarden tot kanker. Het onderzoek kan vanaf 50 jaar 3- tot 5 jaarlijks worden aanbevolen, maar uw familiale en persoonlijke voorgeschiedenis, alsook een microscopisch onderzoek op aanwezigheid van bloed in de stoelgang (iFOB test), bepalen mede of u – en met welke frekwentie-, in aanmerking komt voor een coloscopie.


Obesitas

Obesitas of in de volksmond overgewicht. Bij overgewicht heb je te veel vetweefsel in het lichaam. Als je last hebt van zwaarlijvigheid of overgewicht dan kunnen er verschillende gezondheidsproblemen opduiken. Wij gaan tijdens de consultatie samen met u opzoek naar een manier om de strijd aan te gaan tegen deze overtollige kilo’s. We doen dit op een medisch verantwoorde manier. Daar overgewicht voor verschillende gezondheidsproblemen kan zorgen. Denk maar aan hart-en vaatziekten. Wij gaan eerst wat medische testen uitvoeren, Alsook gaan wij u BMI berekenen en bekijken wat de mogelijkheden zijn. Een gezonde geest in een gezond lichaam is steeds belangrijk en daar gaan we voor.


Maak afspraak