law_6-compressor

U KOMT BIJ ONS VIA DE VERZEKERING.

WAT: Medische onderzoeken kunnen vereist worden door verzekeringen als voorwaarde voor acceptatie van bepaalde dekkingen, zoals levens- en schuld-saldoverzekeringen, gewaarborgd inkomen, invaliditeit, bedrijfsleiders, enz.

WELKE ONDERZOEKEN: Meestal betreft het een combinatie van verschillende vereiste onderzoeken, zoals een medische vragenlijst, een algemeen klinisch onderzoek, bloed- en urine onderzoek, bepaalde cardiologische testen, radiografische onderzoeken, en dit op verzoek van uw verzekeraar of makelaar die u hiervoor de nodige documenten en aanvragen bezorgt​.​

WELKE VERZEKERINGEN: Vrijwel alle verzeker​aars​ werken met ons samen: Fortis, Axa, Vivium, ING, Delta Lloyd, AG, ZA, …

NIET VERGETEN: Vergeet in elk geval niet drie uren op voorhand nuchter te komen​, ​en ​vergeet ​uw documenten van de verzekeringsmakelaar ​niet mee te nemen

BETALING: Bij verzekeringsonderzoeken, wordt er rechtstreeks afgerekend met uw verzekeraar.