Bloed- en urineonderzoek

Tijdens de consultatie of screenings kunnen wij steeds een bloed-en urineonderzoek uitvoeren. Alsook is het mogelijk om enkel voor dit onderzoek een afspraak te maken. Deze testen leveren ons heel wat informatie op over de werking van de nieren en de lever, het cholesterolgehalte, suikerspiegel, bloedziekten zoals leukemie kunnen hierbij uitgesloten worden. Verder kunnen tekenen van prostaatkanker, de werking van de schildklier, maar ook vitaminetekorten en infecties incl. SOA’s, worden nagekeken. In functie van uw individuele gezondheidstoestand kan het natuurlijk aangewezen zijn andere, meer specifieke, bloed- of urineonderzoeken te doen.

Maak afspraak

Cardiologie

Hart- en vaatziekten zijn nog steeds de hoofdoorzaak van overlijden in de Westerse wereld. Ongeacht de leeftijd is en blijft dit een zeer belangrijk onderzoek. Dankzij een snelle diagnose en behandeling kunnen we heel wat voorkomen. We houden hierbij rekening met uw familiale belasting, leeftijd, leefgewoontes, klachten, enz. We gaan dank ook steeds geval per geval bekijken. We hebben een aantal basisonderzoeken die we tijdens de raadpleging zullen uitvoeren. We nemen een electrocardiogram gevolgd door een inspanningstest. Hierbij wordt uw bloeddruk en hartslag gemonitord en kunnen we vernauwingen op de kransslagaders opsporen. Daarna gebeurt een echo van het hart (echocardio). Uit deze consultatie kunnen verdere onderzoeken voortvloeien. Zoals bijvoorbeeld een 24u bloeddrukmeting, een een MIBI-scan, CT scan van de coronairen (kransslagaders), holtermonitoring, of cardiale MRI, allemaal afgaande op symptomen of familiale cardiovasculaire voorgeschiedenis. Bij hartaandoeningen proberen we eerst met medicatie de ziekte te behandelen. Soms kan medicatie ook preventief opgestart worden. In sommige gevallen dient er een interventie uitgevoerd worden. Hierbij is er een ingreep nodig. Dit gebeurt vaak via de lies of pols. Hiervoor werken wij samen met het Middelheim Ziekenhuis of het Onze Lieve Vrouweziekenhuis te Aalst. Uiteraard kan een ziekenhuis naar uw keuze ook.

Maak afspraak

Gastro- enterologie

Ook maag-en darmziekten genoemd. Hierbij worden de verschillende organen zoals: de slokdarm, maag, dunne darm, dikke darm, endeldarm, anus en de spijsvertering klieren nagekeken en indien nodig behandeld.Hebt u last van buikpijn, constipatie, diarree, opgeblazen gevoel, maagpijn, misselijkheid, reflux, bloedverlies in stoelgang, anale jeuk, anale pijn, enz. Dan kan dit alles besproken en nagekeken worden tijden een consultatie. De gastro-enteroloog gaat aan de hand van een abdominale echografie (echo onderbuik) een beeld vormen van al uw verschillende organen. Blaas, lever, nieren, milt, pancreas, galblaas, prostaat worden in kaart gebracht. Hierbij wordt vooral gekeken naar stenen, poliepen, cysten, kankers . Uiteraard kan er medicatie opgestart worden voor de behandeling van verschillende ziektes. Soms is medicatie niet voldoende en dienen er verdere onderzoeken uitgevoerd te worden. Denk maar aan een rectoscopie (de laatste 45 cm worden nagekeken) of coloscopie (volledig darmonderzoek).

Maak afspraak

Rectoscopie of coloscopie

Tijdens een coloscopie wordt met een camera in de dikke darm gekeken onder lichte verdoving. Darmkanker behoort immers tot de top 3 van de meest voorkomende kankers bij mannen én vrouwen en begint meestal met kleine poliepen die weggenomen kunnen worden voordat ze ontaarden tot kanker. Het onderzoek kan vanaf 30 jaar. Er wordt natuurlijk rekening gehouden met uw familiale en persoonlijke voorgeschiedenis. Ook een microscopisch onderzoek op aanwezigheid van bloed in de stoelgang (iFOB test), bepaalt mede of u– en met welke frequentie-, in aanmerking komt voor een coloscopie. Tijdens de coloscopie zullen ook de aanwezige poliepen verwijderd worden (poliepectomie).

Bij maaglast is een gastroscopie vaak aangeraden. Hierbij wordt met een camera in de maag gekeken onder lichte of desgewenst volledige verdoving. Daardoor kan uw specialist o.a. maag- of slokdarmontstekingen, -zweren of -kankers opsporen. Soms kan er ook een virtuele coloscopie aangevraagd worden door de gastro-enteroloog. Dit is een methode om de dikke darm te onderzoeken met behulp van een scanner. Dit onderzoek zal gebruikt worden wanneer een coloscopie niet mogelijk is. Verder kan de gastro enteroloog ook screenen op voedselintoleranties. Dat kan aan de hand van een lactose -en fructose intolerantietest of ademwaterstoftest. Ook staan zij in voor aandoeningen van het anale kanaal. Ook wel proctologie genoemd. Dit betreft een grote groep verschillende aandoeningen. Denk hierbij maar aan aambeien, fisuren, enz.

Pijnpoli

In onze pijnpoli geven we epidurale infiltraties. Bij een epidurale infiltratie krijgt u een ontstekingsremmend geneesmiddel + pijnstiller toegediend via een inspuiting in uw rug. Deze behandeling zal uw pijnklachten verminderen. Het ontstekingsremmend geneesmiddel wordt geplaatst in de epidurale ruimte in uw lage rug of nek. Deze ruimte loopt vanaf de onderkant van uw schedel tot aan de stuit en bevindt zich in het wervelkanaal. In deze ruimte bevinden zich bindweefsel, bloedvaten en zenuwwortels. Deze zenuwwortels vertrekken uit het ruggenmerg via de epidurale ruimte en kunnen door verschillende oorzaken geprikkeld raken, waardoor pijn, zwelling en tintelingen optreden. Het doel van de behandeling is om plaatselijk de ontsteking en de zwelling weg te nemen en op die manier uw pijn te verminderen en uw functioneren te verbeteren. Indicaties zijn: 1. Hernia2. Stenose (vernauwing van het wervelkanaal)3. Pijn na ongeval of slijtage (arthrose)

Maak afspraak

Urologie

Bij de uroloog kan u op consultatie komen voor aandoeningen van uw urinewegen alsook geslachtsorganen. Wij richten ons vooral op diagnose, behandeling van afwijkingen, aandoeningen en ziektes van het urinair stelsel zowel bij mannen, vrouwen als kinderen. Hierbij worden de nieren, urineleiders, urinebuis, blaas, prostaat en het mannelijke geslachtsorgaan in beeld gebracht. Urinaire klachten zoals moeilijk plassen (prostaatproblemen), dikwijls plassen, urineverlies, bloed plassen, pijnlijk plassen, erectieproblemen... worden onderzocht en behandeld. Vanaf de leeftijd van 45 jaar is een preventief onderzoek naar prostaatkanker aanbevolen bij familiale voorgeschiedenis van prostaatkanker, vanaf 50 jaar op routine-controle. De onderzoeken die tijdens de consultatie kunnen plaatsvinden zijn een transrectale echografie van de prostaat, abdominale echografie inclusief nieren en blaas, een plasonderzoek (uroflow) en een echografie van het scrotum (teelballen).  Ook urine-analyse en bloedonderzoek (PSA) worden verricht. In functie van de resultaten wordt mogelijks medicatie gestart of kan een ingreep gepland worden (niersteenbehandeling, nier-,blaas- of prostaat(kanker)behandeling, incontinentiebehandeling, ingreep waterbreuk, ...enz.) Ook geplande ingrepen zoals sterilisatie (vasectomie) of besnijdenis kunnen besproken en gepland worden. Onze uroloog is verbonden aan het AZ Monica te Deurne en Antwerpen.

Maak afspraak

Vaatheelkunde

Onze consultatie vaatheelkunde of ook wel vasculaire chirurgie genoemd, is gespecialiseerd in hetonderzoeken en behandelen van aandoeningen die te maken hebben met bloedvaten (aders enslagaders), alsook lymfevaten. Tijdens de raadpleging zal er een bevraging en klinisch onderzoek vande patiënt gebeuren, waarna er een duplexonderzoek (echo-doppler) kan uitgevoerd worden. Indiennodig kunnen verdere onderzoeken aangevraagd worden zoals een CT-scan, MRI, enz.

Maak afspraak

Behandelingen kunnen variëren van medicatie, minimaal invasieve heelkunde (laser, behandeling met een ballon of stent,…), of klassieke open operaties (bypass, kunstslagader,…). Voor de chirurgische ingrepen zijn zij verbonden aan het AZ Monica te Deurne. Een behandelplan wordt opgesteld in samenspraak met de patiënt. Vaak is het zinvol om een preventieve screening van de bloedvaten uit te voeren. Bijvoorbeeld, met een duplexonderzoek kan de aanwezigheid van vernauwingen en/of verkalkingen thv de halsslagader of een aneurysma thv de buikslagader worden vastgesteld. Een vernauwing van de halsslagader is een van de oorzaken van een beroerte (herseninfarct of CVA). Hierbij ontstaat er een onderbreking in de bloedvoorziening naar de hersenen. Klachten van een beroerte zijn tijdelijke of blijvende verlamming van een arm en/of been, blindheid, spraakstoornissen…

Soms kan er ook een plaatselijke verwijding van de buikslagader ontstaan (aneurysma), als gevolg van een zwakke slagaderwand. Patiënten weten vaak niet dat zij een aneurysma hebben, want dit geeft geen klachten. Als de grootte van de uitstulping toeneemt, neemt hierbij ook het risico op scheuren toe. Dit is een levensbedreigende situatie, met in 75-80% van de gevallen een fatale afloop. Een vroegtijdige diagnose is daarom belangrijk. U kan bij hen terecht voor volgende problemen: Spataders: Diagnose, echo/duplex en behandeling: droogspuiten (foam/sclerotherapie), laserablatie en operatieve verwijdering.Slagaders: Diagnose, echo/duplex en behandeling: van endovasculaire behandeling (ballonnen en stents) tot klassieke chirurgie.Tromboflebitis en diepe veneuze trombose: diagnose, echo/duplex en behandelingWondproblemen: chronische en/of complexe wonden die slecht genezenLymfoedeem en lipoedeem: diagnose, echo/duplex en behandelingAccess chirurgie: vaattoegang voor dialyse, medicatie...Kleine chirurgie: verdachte huidplekjes, onderhuidse vetbolletjes…

Radiologie

Bij onze dienst radiologie kan u terecht voor een mammografie en/of een echografie van de borsten. Zo kan borstkanker in een vroegtijdig stadium detecteren. Naar schatting krijgen 1 op 12 vrouwen vroeg of laat borstkanker en het is de voornaamste doodsoorzaak van vrouwen tussen de 45 en 69 jaar. Men raadt elke vrouw aan om dit onderzoek 1 keer per 2 jaar te laten uitvoeren vanaf 45 jaar. Indien er borstkankers in de familie aanwezig zijn of u een verhoogd risicoprofiel hebt, is het mogelijk dat uw specialist de mammografie reeds vanaf jongere leeftijd of met een hogere frequentie zal aanbevelen. Botbreuken zoals heupfracturen kunnen op oudere leeftijd voor belangrijke complicaties zorgen en zijn zelfs een belangrijke oorzaak van overlijden op hogere leeftijd. Dit kan gelukkig voor een groot deel vermeden worden door preventieve en therapeutische maatregelen igv ‘verzwakt bot’ of osteoporose. Met behulp van een botdensitometrie of ‘botmeting’ kunnen we de dichtheid van de botten vaststellen en de graad van botontkalking (osteopenie tot osteoporose) bepalen. Zo kijkt uw specialist na of u in aanmerking komt voor (terugbetaling van) botondersteunende medicatie om botbreuken in de toekomst te vermijden. Scannen van vetpercentage en -verdeling in het lichaam. Met behulp van dit onderzoek kan het vetpercentage en de vetverdeling in uw lichaam bepaald worden. Dit kan een nuttige tool zijn om onder begeleiding van onze specialist de effecten van de verandering van uw levensstijl te evalueren en bij te stellen. Ook zeer aangewezen bij starten en opvolging van gewichtsreducerende medicatie zoals ozempic. Alsook kan u bij onze dienst radiologie terecht voor allerhande echo’s.- echo buik (echo abdomen), echo cardio (echo cardiografie), echo halsvaten (echo doppler), echo prostaat (transrectale echo) en echo borsten.

Maak afspraak

Gynaecologie

Onze gynaecologen doen meer dan enkel consultaties en zwangerschappen. Op de consultatie gynaecologie kan u terecht voor informatie, diagnostiek en behandelingen van gynaecologische problemen. Ook voor vrouwen kunnen bij ons terecht voor cosmetische gynaecologie. 
Of het nu gaat over anticonceptie, cyclusproblemen, afwijkende uitstrijkjes, SOA’s, buikpijn, vruchtbaarheidsproblemen, seksualiteit, borstpathologie, menopauze, urineverlies of gynaecologische verzakkingen, de gynaecologen kunnen u op een vertrouwelijke en persoonlijke manier helpen met kennis van zaken. Tijdens een controle onderzoek kan er een uitstrijkje genomen worden, vaginale echo, echo onderbuik, echo borst, palpatie van de borst, mammografiebotdensitometrie. 
Indien een operatieve ingreep nodig zou blijken, kunnen onze gynaecooog dit uitvoeren in het GZA Sint-Vincentiusziekenhuis. Vrouwen die richting menopauze gaan kunnen daarvoor specifiek terecht in onze menopauze kliniek. Voor cosmetische gynaecologie zullen de behandelingen binnen het doktershuis plaatsvinden. We denken hierbij aan een schaamlipcorrecties, vergroting of verkleining van de binnenste/buitenste schaamlippen alsook een verkleining van de clitoriskap. Eventuele correcties van de ingang van de vagina en bekkenbodem zijn mogelijk. Hierbij denken wij dan aan vernauwing van vagina. Dit kan operatief of door middel van een laser genaamd de Femilift. Deze laser is één van de laatste nieuwe snufjes die wij hebben aangeschaft. FemiLift is een geavanceerde, minimaal invasieve, poliklinische CO2-laserbehandeling die optimale resultaten levert bij diverse vrouwelijke klachten, ongeacht de leeftijd of levensfase. Net als bij een vaginale echo wordt een unieke, patiënteigen sonde in de vagina gebracht, om het vaginale weefsel voorzichtig te behandelen. De Femilift kan voor een vaginale verjonging zorgen (strakker), ook bij onvrijwillig urineverlies is dit een handig tool. Indien u last zou hebben van pijnlijke littekens, pijn bij vrijen veroorzaakt door vestibulodynie of een behandeling van glanzende plekjes of wondjes aan de schaamlippen kunnen ook behandeld worden met onze lazer. Patiënten voor Cosmetische Gynaecologie moeten ALTIJD eerst bij dr. Elst een afspraak inplannen, waarbij alles duidelijk wordt bekeken en doorgenomen.

Maak afspraak

Neus-keel-oorarts

U kan terecht bij ons voor een screeningsonderzoek van de bovenste luchtwegen in het kader van de medische check-ups. Door middel van een zeer dunne flexibele endoscoop worden na een lichte plaatselijke verdoving ( neusspray) de neusholte, de ruimte achter de neus en de keelholte tot op het niveau van de stembanden bekeken. Tevens worden de oren onderzocht en een gehooronderzoek uitgevoerd. Hierdoor kunnen de volgende problemen opgespoord worden: Tekens van chronische ontsteking van de neusbijholtes (sinusitis), neustussenschotafwijkingen, allergie, risico op ademhalingsstilstanden tijdens de slaap (obstructieve slaapapneu), tekens van hoge reflux ( terugvloei van zure maaginhoud tot in de keel), opsporen van goed- alsook kwaadaardige gezwellen op de stembanden (rokers), vaststellen van gehoorverlies en dan ook voorschrift voor een proef met hoorapparaten. Dr. Ryzenberg-Czajkowski is verbonden aan het KLINA in Brasschaat waar de chirurgische behandeling van de meeste courante neus-keel en halspathologie gebeurt (neustussenschotcorrecties, endoscopische sinuschirurgie, schildklier-en speekselkliergezwellen).

Maak afspraak

Neurologie

Als neuroloog zijn we gespecialiseerd in ziekten van het zenuwstelsel, met name de hersenenruggenmergzenuwen en spierenHet neurologisch onderzoek, bestaat voornamelijk uit lichamelijk onderzoek en aanvullende, gerichte onderzoeken naar onder andere de hersenactiviteit. Hiermee willen we vroegtijdig screenen naar zowel progressieve hersenaandoeningen (zoals dementie, ziekte van Parkinson), als naar herseninfarcten en -bloedingen. Een breed scala van klachten zoals hoofdpijn, duizeligheid en slaapproblemen, komen er eveneens aan bod.

Maak afspraak

Pneumologie

Als pneumoloog zijn wij gespecialiseerd in de diagnose en behandeling van aandoeningen die betrekking hebben op de luchtwegen en de longen. Door middel van spirometrie/bodybox, een veelgebruikte test voor longfunctie, kunnen we de luchtstroom in en uit de longen meten, wat ons helpt bij het identificeren van aandoeningen zoals astma, COPD en restrictieve longziekten. Daarnaast kunnen we ook aanvullende onderzoeken voorschrijven, zoals een thoraxfoto of een CT-scan van de borstkas, om eventuele afwijkingen in de longen op te sporen. Ons doel is om vroegtijdig verschillende longaandoeningen te kunnen diagnosticeren, variërend van chronische aandoeningen zoals COPD tot acute problemen zoals longontsteking of longembolieën. Een breed scala aan symptomen kan wijzen op mogelijke longproblemen, waaronder kortademigheid, hoesten, piepende ademhaling, pijn op de borst en vermoeidheid. Door deze klachten serieus te nemen en een grondig pneumologisch onderzoek uit te voeren, streven we ernaar om onze patiënten de best mogelijke zorg en behandeling te bieden, en zo hun kwaliteit van leven te verbeteren.

Maak afspraak

Maak snelonline je afspraak

Maak afspraak