neus keel en oor

Dr. Ryzenberg-Czajkowski Sabine

Dr. Sabine Ryzenberg-Czajkowski werd in München ( Duitsland) geboren en
deed haar studies geneeskunde in Antwerpen, waar zij in 1990 cum laude
promoveerde tot dokter in de genees-, heel- en verloskunde. Zij deed haar opleiding tot neus-keel-oorarts onder wijlen Professor Jean baron Marquet en Professor em. Dr. Paul Van De Heyning alsook Professor em. Dr. Erwin Officiers in het Universitair Ziekenhuis en het Sint Augustinus Ziekenhuis in Antwerpen. In 1994 behaalde ze de titel specialist tot neus-keel-oorarts, hoofd- en halsheelkunde en deed een bijkomstige opleiding als revalidatie-arts in de de communicatiestoornissen. 0477 23 16 06

Maak afspraak