law_6-compressor

HOE EEN AFSPRAAK MAKEN

Voor bedrijven maken we offertes op maat via telefoon en/of email.

Voor particulieren maken we eveneens telefonisch of via email een voorstel op maat.
Dit kan niet via de electronische agenda omdat er teveel variabelen zijn.
We helpen u graag verder persoonlijk.

law_6-compressor

MEDISCHE SCREENING.

Een medische screening bestaat uit een screening van uw algemene gezondheid door specialisten.
We maken per patiënt een beeld van de leefgewoonten en de cardiovasculaire risicofactoren ( roken, diabetes, hoge bloeddruk, cholesterol, obesitas, familiale voorbeschikking) alsook van de oncologische (kanker) antecedenten in de familie.

Op basis van deze gegevens kunnen we na de screening nog bijkomende onderzoeken laten geschieden in een tweede tijd, zoals een CT scan van de kransslagaders en/of een CT scan van de dikke darm. Wat we niet doen, is het uitvoeren van onnodige onderzoeken zoals bv. een zgn. ‘full body scan’, een duur en zelfs niet geheel onschadelijk onderzoek zonder bewezen bewezen medische meerwaarde.

Wat betekent dit concreet?
Onze sterkte is, dat u tijdens één afspraak een team van specialistenkan consulteren én een batterij van medisch-technische onderzoeken uitgevoerd kunnen worden. Ons team van specialisten bestaat uit een cardioloog, internist gastro-enteroloog, vaatchirurg, neuroloog, neus-keel-oorarts en gynaecoloog.

De medisch-technische onderzoeken bestaan uit een bloed- en urine onderzoek, ECG (hartfilm), fietstest, echocardiografie (echo van het hart), echo abdomen (buikorganen), coloscopie (darmonderzoek), duplexonderzoek (onderzoek van de bloedvaten van o.a. hals en benen), echografie van de prostaat, gynaecologische echografie, mammografie en echo van de borsten, botdichtheidsmeting, audiometrie (oortesten), dioptrie en oogboldrukmeting (oogtesten).

De meest voorkomende aandoeningen in functie van uw leeftijdsgroep en geslacht kunnen op deze manier in een vroeg stadium opgespoord worden, zoals ondermeer hart- en vaatziekten, diabetes, hoge cholesterol, dikkedarmkanker, prostaatkanker, gynaecologische kankers en borstkanker.

Na de screening volgt een bespreking met de specialist en ten laatste binnen een week volgt elektronisch een volledig medisch verslag met de resultaten én uw persoonlijke aanbevelingen (bv. aanpassen levensstijl, medicatie opstarten, verwijzing naar andere specialist of voor verder onderzoek,…).
Let wel: u dient minimaal 3 uur voor uw afspraak volledig nuchter te zijn. De onderzoeken waarvoor u in aanmerking kan komen zijn de volgende:

Alle medische onderzoek begint met een klinisch onderzoek: zo wordt uw lengte, gewicht en BMI gemeten en kan uw specialist ‘luisteren’ naar uw hart en longen (auscultatie), vergrote schildklier, voelen naar opgezette klieren of ‘knobbeltjes’ in de borst, vergrote organen in buik zoals lever of aorta, gezwelletjes op of onder de huid, liesbreuken, littekenbreuken, enzovoort.

Deze testen leveren ons heel wat informatie op over de werking van de nieren en de lever, het cholesterolgehalte, suikerspiegel, bloedziekten zoals leukemie kunnen hierbij uitgesloten worden. Verder kunnen tekenen van prostaatkanker, de werking van de schildklier, maar ook vitaminetekorten en infecties incl. SOA’s, worden nagekeken.  In functie van uw individuele gezondheidstoestand kan het natuurlijk aangewezen zijn andere, meer specifieke, bloed- of urineonderzoeken te doen.

n.

Het electrocardiogram in rust (ECG) of ‘hartfilmpje’ levert waardevolle informatie op: ritmestoornissen van het hart kunnen uitgesloten worden, verdikking van de hartspier en doorgemaakte infarcten kunnen aan het licht gebracht worden en het kan ook aantonen of er vernauwingen zijn op uw kransslagaders.
De fietstest wordt ook wel ergometrie of inspannings-ECG genoemd.
Na het rust-ECG wordt U trapsgewijze verder belast, de weerstand waartegen u fietst wordt elke minuut opgedreven, tot uw hart de frequentie behaalt, die voor uw leeftijd is vooropgesteld. Er wordt elke minuut een ECG genomen van het hart tijdens de verschillende trappen van belasting.
Deze test dient vooral om na te gaan of er vernauwingen bestaan op de kransslagaders (coronairen), maar geeft ook een beeld over uw algemene fysieke conditie.
De echocardiografie of echo van het hart kan de volgende belangrijke vragen beantwoorden:
– Pompt het hart normaal? Wat is de kracht van het hart?
– Zijn de verschillende boezems/kamers uitgezet (bv. ig.v. een hartspierziekte of hoge bloeddruk)?
– Werken de kleppen naar behoren, lekken ze niet, zijn ze niet verkalkt?
– Is er overdruk op de longen?
– Zijn er aangeboren hartafwijkingen?
Dit is een echo van de buik: de nieren, galwegen, galblaas, lever en de grote slagader in de buik (aorta) kunnen o.a. worden nagekeken. Nierstenen, galstenen, bepaalde kankers of een aankomende slagaderbreuk kunnen zo o.a. worden opgespoord.
Een longfunctie onderzoek meet de capaciteit van uw longen door middel van een blaastest. De resultaten worden vergeleken met mensen van uw leeftijd en gestalte.
Beginnende asthma of COPD o.a. kunnen hiermee worden ontdekt.ekt.
Een dipotrie of ‘oogmeting’ is het meten van de benodigde brilsterkte: vergeet uw bril niet mee te nemen.
Een ooggboldrukmeting kan een te hoge druk of glaucoom uitsluiten.
Een audiometrie of gehooronderzoek geeft een beeld over de ernst van het gehoorverlies en over de soort van het gehoorverlies.
Een mammografie en/of een echografie van de borsten kan borstkanker in een vroegtijdig stadium detecteren. Naar schatting krijgen 1 op 12 vrouwen vroeg of laat borstkanker en het is de voornaamste doodsoorzaak van vrouwen tussen de 50 en 69 jaar. Men raadt elke vrouw aan om dit onderzoek 1 keer per 2 jaar te laten uitvoeren vanaf 50 jaar. Indien er borstkankers in de familie aanwezig zijn of u een verhoogd risicoprofiel hebt, is het mogelijk dat uw specialist de mammografie reeds vanaf jongere leeftijd of met een hogere frekwentie zal aanbevelen.

Botbreuken zoals heupfracturen kunnen op oudere leeftijd voor belangrijke complicaties zorgen en zijn zelfs een belangrijke oorzaak van overlijden op hogere leeftijd. Dit kan gelukkig voor een groot deel vermeden worden door preventieve en therapeutische maatregelen igv ‘verzwakt bot’ of osteoporose.
Met behulp van een botensitometrie of ‘botmeting’ kunnen we de dichtheid van de botten vaststellen en de graad van botontkalking (osteopenie tot osteoporose) bepalen.
Zo kijkt uw specialist na of u in aanmerking komt voor (terugbetaling van) botondersteunende medicatie om botbreuken in de toekomst te vermijden.

Met behulp van dit onderzoek kan het vetpercentage en de vetverdeling in uw lichaam bepaald worden. Dit kan een nuttige tool zijn om onder begeleiding van onze diëtist de effecten van de verandering van uw levensstijl te evalueren en bij te stellen.
Tijdens een gastroscopie wordt met een camera in de maag gekeken onder lichte verdoving. Hiermee kan uw specialist o.a. maag- of slokdarmontstekingen, -zweren of -kankers opsporen. .

Tijdens een coloscopie wordt met een camera in de dikke darm gekeken onder lichte verdoving. Darmkanker behoort immers tot de top 3 meest voorkomende kankers bij mannen én vrouwen en begint meestal met kleine poliepen die weggenomen kunnen worden voordat ze ontaarden tot kanker.
Het onderzoek kan vanaf 50 jaar 3- tot 5 jaarlijks worden aanbevolen, maar uw familiale en persoonlijke voorgeschiedenis, alsook een microscopisch onderzoek op aanwezigheid van bloed in de stoelgang (iFOB test), bepalen mede of u – en met welke frekwentie-, in aanmerking komt voor een coloscopie.

Dit is een naaldonderzoek van de spieren. Uw specialist kan dit uitvoeren i.g.v. spierpijnen, of spierzwakte, om vast te stellen of de klacht te wijten is aan een aandoening van de spieren, zenuwen, of vanuit het ruggemerg komt (bv. i.g.v. een hernia).
VOOR WIE?
Privé patienten
U komt in aanmerking voor een gedeeltelijke terugbetaling.
Bedrijven
Voor bedrijven doen we screenings op maat met vooraf afgesproken inhoud en prijs. Ook verzekeringsmaatschappijen behoren tot onze klanten, dit in het kader van een aanvraag voor een schuldsadoverzekering, groepsverzekering of overlijdensverzekering.
WAAR?
Het Doktershuis bevindt zich op de Mechelsesteenweg 199, 2018 Antwerpen.
We hebben een parking ter plaatse, u opent de poort door kostenloos een GSM nummer te bellen, waarna u parkeert en ons centrum binnenstapt. Diverse trams (2-15) stoppen vlak voor de deur.
DOOR WIE?
Ons team bestaat uit specialisten in de cardiologie, vaatheelkunde, gynaecologie, neurologie, oto-rhino-laryngologie, gastro-enterologie, urologie, otrhopedie en verder uit een aantal paramedici zoals een vroedvrouw.