Ben je zwanger en wil je je bewust voorbereiden op de arbeid en bevalling?
Heb je pijn of voel je je beperkt in je bewegingsmogelijkheden?
Voel je je goed, maar wil je graag een intensere band ontwikkelen met je kindje?

Wij hopen jou bij doktershuis een antwoord te kunnen bieden op al deze vragen.

Prenatale opvolging
Voor prenatale opvolging kan je terecht bij onze vroedvrouwen, zij informeren je graag over het verloop van je zwangerschap en geven uitleg bij wat je kan verwachten bij je bevalling en de periode daarna.
Meer informatie daarover vind je hier.

We begeleiden uw zwangerschap graag met kennis van zaken en op een ontspannen en persoonlijke manier. We volgen de moderne wetenschappelijke ontwikkelingen en passen deze toe. Anderzijds waken we erover om een normale zwangerschap niet te medicaliseren. We schenken veel aandacht aan prenatale diagnostiek. In doktershuis beschikken we over een modern echografietoestel die ook opnames in 3 en 4D mogelijk maken en ons toelaten om eventuele foetale afwijkingen vroegtijdig op te sporen.

Het is mogelijk dat uw gynaecoloog u verwijst naar de afdeling prenatale diagnostiek van het St-Augustinusziekenhuis voor advies. Naar het einde van de zwangerschap toe zal de optimale timing en wijze van verlossing worden geëvalueerd. De voorkeur gaat in principe uit naar een spontaan begin van de arbeid en een spontane vaginale bevalling. Het is uiteraard mogelijk om voor een aantal zwangerschapscontroles naar uw huisarts of vroedvrouw te gaan. We werken graag samen met zorgverleners uit de eerste lijn. Onderlinge communicatie kan telefonisch of via het ‘moederboekje’.

We hechten veel belang aan het goed informeren van u en uw partner. Dit is immers van belang voor de gezondheid van moeder en kind, maar ook om de zwangerschap en bevalling ontspannen en bewust te kunnen beleven. Hieronder ziet u enkele onderdelen die worden behandelt tijdens de consultatie van vroedvrouw Lieve.

1. Info zwangerschap:
• Hoe kan ik me voorbereiden tijdens de zwangerschap op de arbeid en de bevalling / borstvoeding?
• Waarop kan ik beroep doen nadat ik thuis ben uit de kraamafdeling? Info zelfstandige vroedvrouw / kraamzorg / kind en gezin.
• Wat is een poliklinische bevalling?
• Mag ik sporten tijdens de zwangerschap? Info i.v.m. de verschillende mogelijkheden.
• Info voeding tijdens de zwangerschap.
• Info harde buiken en andere symptomen tijdens de zwangerschap.
• Info balans rust / werken.
• Info over de verschillende zwangerschapskwaaltjes.
• Info epidurale verdoving. Wat zijn de voor- en nadelen / risico’s?
Je kan over je bezorgdheden vragen stellen; iedereen beleeft de zwangerschap op haar eigen individuele manier.

2. Info arbeid en bevalling:
• Wanneer begint de arbeid? Hoe interpreteer ik de uitgerekende datum?
• Wat zijn contracties / weeën? Hoe herken ik ze?
• Info ontsluitingsweeën / persweeën / geboorte placenta.
• Wat kan ik doen om de contracties beter op te vangen en zo de arbeid op een aangenamere manier te beleven?
• Wat gebeurt er in mijn lichaam tijdens de arbeid en de bevalling? Wat is ontsluiting / indaling / spildraai?
• Wat kan de partner doen om te ondersteunen?
• Mag ik eten en drinken tijdens de arbeid en de bevalling?
• Wat zijn de mogelijkheden en posities in de verloskamer om mijn contracties beter op te vangen? Tijdens de bevalling?
• Wat kan je verwachten van de ondersteuning en de begeleiding door de vroedvrouw?
• Wat is het verschil tussen een knipje en een scheurtje?
• Wat gebeurt er na de geboorte? Belang van skin-to-skin. Info eerste keer borstvoeding.
• Info keizersnede, hoe verloopt de keizersnede? Kan mijn partner bij mij blijven? Info herstelperiode.

3. Praktische info:
• Hoelang blijf ik in de kraamafdeling?
• Wat moet ik meebrengen?
• Info accommodatie voor de partner tijdens het verblijf op de kraamafdeling.
• Info parking.
• Info erkenning / geboorteaangifte.

We gaan uit van het feit dat een bevalling een in principe natuurlijk proces is. Onnodige gemedicaliseerde verloskundige handelingen vermijden we dan ook. Zo wordt het aantal inleidingen, kunstverlossingen en keizersnedes zoveel mogelijk beperkt en besteden we veel aandacht aan niet-medicamenteus pijnmanagement, respect voor de keuzes van de moeder tijdens de bevalling en begeleiding van borstvoeding. Anderzijds zijn alle moderne medische middelen uiteraard voorhanden en ook niet zelden van levensbelang.

Voor monitoring (CTG) en voor een beginnende bevalling meldt u zich aan op de spoedafdeling van het GZA Sint-Vincentiusziekenhuis. Vandaar wordt u naar het verloskwartier gebracht en begeleid door de vroedvrouw, die meteen ook de gynaecoloog op de hoogte houdt. Bij een bevalling die probleemloos verlopen is, mag u 5 dagen (4 nachten) verblijven op de kraamafdeling.Indien u een keizersnede hebt gehad, mag u 7 dagen (6 nachten) blijven.

In overleg met de gynaecoloog, kinderarts en hoofdvroedvrouw kan deze termijn verlengd of verkort worden. Als moeder en kind het goed stellen kan u in overleg met de verantwoordelijke artsen ook poliklinisch bevallen (zonder overnachting in het ziekenhuis).
We raden vaak aan om een vroedvrouw aan huis te laten komen na de bevalling, met name ook om borstvoeding optimale kansen te geven.

Voor verdere informatie omtrent bevallen in het Sint-Vincentiusziekenhuis: zie ook www.bevalleninantwerpen.be. Het is mogelijk dat er complicaties optreden tijdens uw zwangerschap en dat een ziekenhuisopname nodig is. Indien er sprake is van een dreigende vroeggeboorte voor 32 weken (spontaan of ‘iatrogeen’), wordt u in principe naar het GZA St-Augustinusziekenhuis getransfereerd. Hier is immers gespecialiseerde opvang voor kleine prematuren mogelijk (een zgn. Neonatal Intensive Care Unit of NICU).

Vrouw zijn is je goed voelen in lichaam en geest. Uw gezondheid is de prioriteit van ons team van gynaecologen en vroedvrouwen.
In de Doktershuis kan u terecht voor informatie, diagnostiek en behandelingen van gynaecologische problemen bij Dr. Philippe Elst
Of het nu gaat over anticonceptie, cyclusproblemen, afwijkende uitstrijkjes, SOA’s, buikpijn, vruchtbaarheidsproblemen, seksualiteit, borstpathologie, menopauze, urineverlies of gynaecologische verzakkingen, de gynaecologen kunnen u op een vertrouwelijke en persoonlijke manier helpen met kennis van zaken.
Indien een operatieve ingreep nodig zou blijken, kunnen onze gynaecologen dit uitvoeren in het GZA Sint-Vincentiusziekenhuis.
Onderzoeken zoals echografie, colposcopie en kleinere ingrepen kunnen in de Rubenskliniek worden uitgevoerd.
Hoe kan ik me voorbereiden op de arbeid en bevalling?
Info sport/voeding/balans tussen rust en werken/ tijdens de zwangerschap. Tips om beter om te gaan met zwangerschapskwaaltjes
Wat is epidurale verdoving? Voor- en nadelen, kan/mag ik zelf beslissen? En hoe en wanneer?
Wat zijn de alternatieven om de contracties beter te kunnen opvangen?
Hoe kan ik de geboorte van mijn baby bewuster en aangenamer ervaren?
Deze en nog veel andere items komen aan bod tijdens de consultatie met de vroedvrouw Lieve Van Mieghem.
Een kind op de wereld zetten is een unieke ervaring.
Hoe beter je geïnformeerd en voorbereid bent, hoe bewuster je jouw zwangerschap ,bevalling en (borst)voedingsperiode zal ervaren.

De vroedvrouw staat de ganse tijd voor je klaar om je in deze periode van ‘ mama worden’ en ‘ mama zijn’ te begeleiden, individueel of in groepsverband.
Voor meer info rond zwangerschap en bevalling kan je contact opnemen met vroedvrouw Lieve.

Prenatale opvolging
Voor prenatale opvolging kan je terecht bij onze vroedvrouwen, zij informeren je graag over het verloop van je zwangerschap en geven uitleg bij wat je kan verwachten bij je bevalling en de periode daarna.
Meer informatie daarover vind je hier.

De voeding van je baby
Mama worden betekent vaak borstvoeding (leren) geven. Borstvoeding heeft immers tal van voordelen voor moeder én kind. Dankzij de moedermelk heeft de baby minder maag- of darmproblemen, is het kind beter beschermd tegen infecties en overgewicht. De mama loopt minder kans op bepaalde ziekten, haar baarmoeder herstelt sneller en ze heeft minder bloedverlies. Moedermelk is ook erg praktisch: steeds beschikbaar op de perfecte temperatuur, en bovendien goedkoper dan kunstvoeding. Borstvoeding is vooral de eerste dagen vaak niet zo evident en enige basiskennis over borstvoeding en een goede begeleiding zijn dikwijls op hun plaats.

Info rond de zwangerschap
We hechten veel belang aan het goed informeren van u en uw partner. Dit is immers van belang voor de gezondheid van moeder en kind. Hieronder ziet u enkele onderdelen die worden behandelt tijdens de consultatie van vroedvrouw Lieve.

• Hoe kan ik me voorbereiden tijdens de zwangerschap op de arbeid en de bevalling / borstvoeding?
• Waarop kan ik beroep doen nadat ik thuis ben uit de kraamafdeling? Info zelfstandige vroedvrouw / kraamzorg / kind en gezin.
• Wat is een poliklinische bevalling?
• Mag ik sporten tijdens de zwangerschap? Info i.v.m. de verschillende mogelijkheden.
• Info voeding tijdens de zwangerschap.
• Info harde buiken en andere symptomen tijdens de zwangerschap.
• Info balans rust / werken.
• Info over de verschillende zwangerschapskwaaltjes.
• Info epidurale verdoving. Wat zijn de voor- en nadelen / risico’s?

Je kan over je bezorgdheden vragen stellen; iedereen beleeft de zwangerschap op haar eigen individuele manier.

Voorbereiding op de bevalling
Onze vroedvrouw Lieve geeft u graag wat meer informatie over de arbeid en bevalling. Dit is immers van belang voor de gezondheid van moeder en kind, maar ook om de bevalling ontspannen en bewust te kunnen beleven. Hieronder ziet u enkele punten die aan bod komen tijdens de consultatie:
• Wanneer begint de arbeid? Hoe interpreteer ik de uitgerekende datum?
• Wat zijn contracties / weeën? Hoe herken ik ze?
• Info ontsluitingsweeën / persweeën / geboorte placenta.
• Wat kan ik doen om de contracties beter op te vangen en zo de arbeid op een aangenamere manier te beleven?
• Wat gebeurt er in mijn lichaam tijdens de arbeid en de bevalling? Wat is ontsluiting / indaling / spildraai?
• Wat kan de partner doen om te ondersteunen?
• Mag ik eten en drinken tijdens de arbeid en de bevalling?
• Wat zijn de mogelijkheden en posities in de verloskamer om mijn contracties beter op te vangen? Tijdens de bevalling?
• Wat kan je verwachten van de ondersteuning en de begeleiding door de vroedvrouw?
• Wat is het verschil tussen een knipje en een scheurtje?
• Wat gebeurt er na de geboorte? Belang van skin-to-skin. Info eerste keer borstvoeding.
• Info keizersnede, hoe verloopt de keizersnede? Kan mijn partner bij mij blijven? Info herstelperiode.

Postnatale zorg
Als VROEDVROUW biedt Lieve medische zorg, ondersteuning en informatie aan (kersverse) ouder(s) in de kraamperiode vanaf de dag van de geboorte tot 1 jaar na de bevalling.
Elke pas bevallen vrouw heeft recht op 7 consultaties , terugbetaald door het RIZIV. Deze consultaties kunnen huisbezoeken zijn of consulten in de Rubensklinie